Het is: .

Energieschaarste

Energieschaarste. Al sinds de jaren '70 een doembeeld in de (Westerse) wereld. Sinds de industialisering van de moderne wereld zo'n 150 jaar geleden begon, is de welvaart én de wereldbevolking explosief toegenomen. Maar traditionele bronnen raken uitgeput, zegt men. Is dat écht zo? Feit is, dat met de huidige economische en politieke wereldverhoudingen, energie altijd schaars zal blijven, gewoon omdat marktwerking een hogere prijs kan blijven rekenen als er meer vraag is dan aanbod. Feit is ook, dat er wereldwijd nog voor zo'n 300 jaar olie en gas, en nog voor zo'n 5.000 jaar aan kolen in de grond ligt. Maar juist vanwege die geopolitieke en economische verschillen kan men daar niet (meer) bij. En dat moeten we ook niet willen om de doodeenvoudige reden dat het klimaat extreem onvriendelijk aan het veranderen is, door toedoen van de mens en zijn uitstoot. Ik zeg nadrukkelijk niét: het energiegebruik, want daar is niets mis mee op zich; ook niet in de toekomst.

Waar zit dan wel de spreekwoordelijke flessenhals voor een gezonde toekomstige ontwikkeling van globale energie? Die eerste laat zich raden: schone en duurzame energie. We moeten af van kolen, gas en olie, en liever gisteren dan vandaag. Al zou de wereld vandaag helemaal stoppen met het gebruik ervan, dan zal door de al gemaakte uitstoot van gassen dit nog zo'n 300 jaar doorwerken in de atmosfeer. Generaties lang zullen de effecten nog merkbaar zijn, en de vraag is of het klimaat (en dus de mensheid) dat overleeft.

1. duurzame natuurlijke energie. We kennen allemaal de windmolens en zonnepanelen. Maar beiden zijn alleen effectief bij voldoende wind en zon. Bovendien is het produceren van zonnepanelen zelf ook niet echt milieuvriendelijk op dit moment. Ook stroomopwekking uit golfslag levert een druppel op een gloeiende plaat op. Geothermiek dan? Die energie is overal voorradig in de grond en eenvoudig aan te boren. Op circa 1 kilometer in de grond is (ingebracht) water op en over het kookpunt, waarna met opgewekte stoom een energiegenerator stroom kan opwekken. Schoon en duurzaam? Ja. Echter, bijvoorbeeld in Nederland liggen de ondergrondse drinkwatervoorraden op zo'n 300 tot 600 meter en daar moet dus met vervuilende middelen en soms ook chemicaliën doorheen worden geboord om het leidingwerk voor geothermieke opwekking te kunnen plaatsen. Hier valt nog het nodige te verbeteren. Biomassa verstoken is een slechte oplossing en moet écht als een overgangsmiddel worden gezien.

2. nieuwe vormen van energie. Op papier bestaat hij al, maar het is voorlopig nog theorie. Een kerncentrale  van de 4e generatie. Kernenergie heeft nu nog een vieze naam, echter deze nieuwe generatie centrales draait ondermeer op het afval, wat we wereldwijd hebben opgeborgen ondergronds. Er komt geen radiactief afval meer uit; alles wordt verwerkt tot pure schone en relatief goedkope energie. Plús we kunnen al het oude afval opruimen. Kernrampen zoals Three Mile Island, Tsjernobyl en Fukushima kunnen door dit nieuwe proces nooit meer voorkomen.

De plasmaverbrander is eveneens een nieuwe en geweldige vinding, die de huidige kolen- en oliecentrales helemaal gaat vervangen. Ook hier is huishoudelijk afval de enige bron van opwekking, alleen wordt het op een andere manier verbrand. Door gebruik te maken van superheet plasmagas en oververhitte stoom onderin de centrale, wordt ál het ongescheiden afval (papier, plastic, metaal, glas, karton, electronica) hierop gestort. Door de superhoge temperatuur verbrandt het niet conventioneel, maar verdampt het. Dit restgas kan worden gefilterd via afvoerpijpen en verder worden behandeld, waarna er bijvoorbeeld schone brandstoffen ontstaan, die geen CO2 meer uitstoten. Onderin de centrale bevat het residu ná verbranding o.a. metalen en glas, welke via een ander proces van elkaar kunnen worden gescheiden. De centrale zelf stoot na gas-afvang slechts nog schone lucht uit. Het voordeel? Álle vuilstortplaatsen wereldwijd kunnen worden afgegraven als brandstof. 

Een andere nieuwe manier van brandstof opwekken is de stellerator of tokamak. Waar in een kerncentrale kernenergie wordt gemaakt door het atoom te splitsen (kernsplitsing) met als bijproduct het gevaarlijke kernafval en splijtstaven, zal in de tokamak het atoom worden samengesmolten (kernfusie), zónder enig kernafval. Via een magnetische wand in een oven worden temperaturen van de zon nagebootst en het opgewekte superhete gas kan eenvoudig de planeet van stroom voorzien gedurende duizenden of tienduizenden jaren in theorie. Water is de grondstof en met een badkuip aan water zou je een grote stad een jaar lang van stroom kunnen voorzien.

De zonne-generator is eveneens een goede oplossing. In plaats van zonnepanelen worden licht gebogen spiegels geplaatst in een veld die door een computer worden gestuurd. Al het zonlicht wat deze spiegels reflecteren gaat naar één punt hoog in een toren, waar de geconcentreerde lichtbundel zó heet is, dat er water van kookt. Met deze opgewekte stoom kan vervolgens via een generator weer stroom worden opgewekt.

Van dit laatste concept kan ook een versie in de ruimte worden gemaakt, waarbij de gebundelde hitte vanuit de ruimte naar een vast punt ook aarde wordt gestraald en opgevangen in een soort magnetron, welke dan eveneens een veelvoud aan stroom kan opwekken. Één uur opgevangen zonlicht kan in theorie de hele planeet één jaar van stroom voorzien. Hier is dus nog veel winst te behalen.

Energieschaarste is dus een realiteit, maar uitsluitend als je dit beperkt tot de huidige flessenhals, waar we als planeet doorheen moeten. Een snelle opzet en ontwikkeling van enkele van deze nieuwe technologiën kan het globale probleem oplossen, maar er moet ook worden geïnvesteerd in lokale oplossingen: Noorwegen kan prima verder met alleen waterkrachtcentrales, en het midden-oosten kan prima aan de slag met zonne-generatoren, terwijl Azië meer baat zou hebben bij plasmaverbranders. Het Westen kan meer inzetten op 4e generatie kerncentrales en tokamaks.

Zelfs een continent als Afrika kan lokaal op veel nieuwe manieren tegen zeer lage kosten zelf energie en schoon drinkater gaan opwekken, kijk maar: 

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta