Het Onbekende Bekennen

(Marshal Giancarlo Cecconi - public domain)

Op 26 juli 2023 vindt er in Amerika een unicum plaats. In het Congress (de Amerikaanse Tweede Kamer) vindt dan een tweezijdige (democraten én liberalen) hoorzitting plaats die uitsluitend gaat over het openbaar maken en erkennen van het bestaan, bergen van en ontwikkelen uit niet-menselijke voertuigen en niet-menselijke entiteiten door de Amerikaanse overheid en het leger. Simpel gezegd: deze hoorzitting wil het bestaan van vliegende schotels officieel erkennen, alsmede dat een aantal neergestorte exemplaren in bezit zijn van het leger, evenals piloten of de resten daarvan, en dat men daaruit nieuwe technologie ontwikkelt in het geheim.

Vliegende schotels, U.F.O's genoemd, worden al duizenden jaren vermeld in onze literatuur en kunst. En sinds het Roswell verhaal in 1947 blijven de meldingen over de hele wereld binnenkomen. Sinds de wetenschap ook rasse schreden maakt en onze eigen technologie vordert, kunnen we tegenwoordig in de 21e eeuw op een vrij serieuze manier het koren van het kaf scheiden; we kunnen steeds beter achterhalen wát we denken te zien. Naast grappenmakers zijn veel verschijnselen eenvoudig te verklaren, zoals natuurverschijnselen, bestaande aardse voertuigen, of materiaal wat in de dampkring terugkeert en opbrandt, zoals meteorieten, raketboosters na een lancering, of oude satellieten.

Maar, waar zich het grijze gebied bevind, is de reactie van de overheid en het leger rondom deze kwestie. Als je ervan uitgaat dat in zelfs de grootste leugen een kern van waarheid zit, wat weerhouden deze organisaties dan om het bestaan er van te erkennen, of te ontkennen en zelfs disinformatie te verspreiden? Want ongeacht het grote aantal waarnemingen, en waarvan het grootste gedeelte te verklaren valt, blijft er een percentage waarnemingen over wat onverklaarbaar is. En juist dié waarnemingen moeten nu eindelijk eens serieus genomen, onderzocht, en beantwoord worden door diezelfde organisaties.

Waarom is dit zo enorm belangrijk, en waarom juist nu? Laten we ons leiden door de feiten, en niet door assumpties of belangen.

De nieuwe noemer

De term 'vliegende schotels' of U.F.O's dekt de lading niet langer. Het is een eerste term die het fenomeen bekendheid gaf, maar door diverse personen en instanties opzettelijk belachelijk is gemaakt, elk om hun eigen belangen. Voordat het Congress zich hier überhaupt mee bezig zou gaan houden, moest de beladen term verdwijnen voor iets wat beter aansluit bij de realiteit: U.F.O. werd U.A.P. ofwel 'onbekende lucht verschijnselen'. Die term is breder en dekt daarmee het fenomeen ook een stuk beter. U.A.P's dus.

De recente geschiedenis

Sinds Roswell 1947 heeft de wereld een sterke technologische ontwikkeling gekend. Van radio en televisie naar computers, satellieten en ruimtevaart. Onze inzichten zijn hiermee ook geëvolueerd. We kunnen hierdoor een stuk beter analyseren dan voorheen. Dát maakt het waarom juist nú we dit fenomeen moeten openbaren.

De reden van openbaring

Het militaire apparaat kost geld; enorm veel geld. Elk jaar meer. En veel van dat geld is niet meer te achterhalen, terwijl het aantal geheimen en geheime organisaties toeneemt omtrent dit fenomeen. Als iemand een U.A.P. registreert op een mobiele telefoon, dan wordt dat bestand direct geclassificeerd als 'militair geheim' en als zodanig gearchiveerd, zonder dat er verder onderzoek naar wordt gedaan. En de verdwenen honderden miljarden blijven onbeantwoord aan de belastingbetaler.

Ook als piloten, zowel militair als commercieel, iets melden bij hun leidinggevenden, dan wordt dit geadviseerd te vergeten en niet officieel te melden, anders volgen er diverse maatregelen. Getuigen krijgen zwijgplicht, worden ontslagen, hun carriere ontnomen, zij zelf en hun gezinnen bedreigd, uitgesloten uit de samenleving, of nog erger. Dit moet stoppen.

Verschillende instanties werken ook diverse redenen openbaring tegen, zonder reden van opgaaf. Is het macht? Is het angst? Zijn het andere redenen? Openbaring en de zoektocht naar feiten zullen het antwoord moeten geven.

Tegenwerking

Wie zijn die partijen die onderzoek en openbaring in de weg staan? En wat is de reden er achter?

Een bekende partij zijn de religieuze instanties: kerken, tempels en moskeeën. Immers, als er leven van elders op aarde landt, dan kloppen de Heilige Geschriften niet langer. Vanuit religieus oogpunt is er dan de angst op een wereldwijde ineenstorting van de mensheid met oorlogen tot gevolg.

Een andere partij is het militaire apparaat. Als er voertuigen en lichamen zijn geborgen, dan kunnen deze al decennia lang retro-engineered zijn; door een apparaat uit elkaar te halen proberen om de werking en materialen er van te kunnen nabouwen voor eigen belang. Commercieel gezien voor nieuwe producten zodat bedrijven wereldleider zijn en militair gezien ben je andere naties vér vooruit met nieuw militair materieel. Ook communicatie (ondervraging) van levende piloten kan zorgen voor grote militaire en economische voorsprong.

Het klinkt raar, maar zelfs wereldleiders kunnen deze openbaring tegenwerken, omdat zij op de achtergrond met deze andere levensvormen een pact hebben gesloten om hun bestaan te ontkennen en door samenwerking de macht en rijkdom op aarde te blijven houden, terwijl de planeet gereed wordt gemaakt voor een invasie of overname. Te gek voor woorden?  Het is een optie die onderzocht moet worden.

Als we kijken naar de huidige staat van de planeet (oorlog, honger, pandemie, klimaat) en wat regeringsleiders en hun legers doen, dan is er globaal iets mis...

De hoorzitting

Tijdens de door beide politieke partijen gesteunde hoorzitting van 26 juli 2023 werden drie dappere piloten en ex-militairen gehoord. Met gevaar voor eigen leven, carriere en hun gezinnen, vertelden zij wat ze wisten en wat ze openbaar móchten maken; de rest zal achter gesloten deuren worden overgedragen. De commissieleden werden voor hun onderzoek geweigerd op militaire bases en van het kastje naar de muur gestuurd. De vraag van de commissie voorafgaand aan de hoorzitting was dan ook: "wie betaalt het leger, wie beschermt het leger, en wie heeft toegang tot het leger?".

Naast het feit dat er een dergelijke historische hoorzitting heeft plaatsgevonden met stuk voor stuk betrouwbare en geverifieerde personen, blijken ook de conclusies na deze hoorzitting een ware schok: onder ede is verklaard dat Amerika al zo'n 80 jaar verschillende niet-menselijke voertuigen in bezit heeft, net als niet-menselijke piloten en de resten daarvan, dat het leger dit geheim blijft houden en niet erkend noch ontkent, dat er actief door grote commerciële bedrijven en militaire afdelingen aan retro-engineering wordt gedaan, en dat men levende niet-menselijke piloten gevangen heeft of heeft gehad, en deze ondervraagd.

Het uiteindelijke doel

Het uiteindelijke doel bestaat uit een aantal punten:

  • openbaarheid - het wordt tijd dat het bewijs openbaar wordt gemaakt. Van hieruit kan men gezamenlijk als planeet analyseren, concluderen en samenwerken. Dat schept vertrouwen aan alle zijden.

  • verantwoordelijkheid - na openbaring zijn alle partijen ook openlijk verantwoordelijk te houden; iets wat nu nog eenvoudig wordt weggewuifd door instanties.

  • dialoog - indien er intelligent leven van elders aanwezig is op deze planeet, zullen we moeten proberen een constructieve dialoog aan te gaan met hen, om hun doelen na te gaan van het bezoek en een eventuele wens op verder contact of samenwerking.

    Het punt echter zal zó zijn: ons DNA is voor 98,5% identiek aan mensapen. Die anderhalve procent verschil in DNA heeft ons woningen, werk, wetenschap, technologie en ruimtevaart opgeleverd en het eind is nog niet in zicht. Wat als een niet-menselijke entiteit 1,5% anders (verder ontwikkeld) is dan ons? We zijn apen voor hen, of mieren. En de aarde zal op een dierentuin lijken voor hen.

  • samenwerking - zullen wij toetreden tot een intergalactische unie van buitenaardsen? Is samenwerking überhaupt mogelijk? Kennen zij concepten als liefde, dood, of lineaire tijd?

  • onderzoek - wij zullen als mensheid verder onderzoek moeten doen. Hoe? Als eerste door met meer openbare hoorzittingen te komen. Bescherm de klokkenluiders, maak nieuwe wetgeving die geheimhouding niet langer geldig verklaren.

    We zullen ook moeten onderzoeken om wát voor verschillende soorten, verschijningen, en technologie dit gaat. Is het moerasgas? Dan is het aards en biologisch. Is het niet-menselijk of technologisch? Is het extra- of multidimensionaal zoals spoken of geesten kunnen zijn? Wat zijn hun motivaties en redenen om hier te zijn op aarde? Hoe communiceren ze? Wat kunnen we leren van elkaar? 

  • eigen belangen beschermen - is de technologie te retro-engineeren? Zoja, wat voor voordelen hebben wij er aan? Wat zijn de gevaren? Is het alsnog een geheim militair proefexperiment? Zoja, maak het dan openbaar zonder in details te treden, zodat de oorsprong in ieder geval bekend is. Is het niet van eigen bodem? Zijn we dan in gevaar omdat de technologie ongekend vér voor loopt op de onze? Maak het onbekende dan ook openbaar. Dan is dat hoofdstuk ook afgesloten.

Het onbekende bekennen is officieel gedaan op 26 juli 2023. Welke stappen er nu verder genomen gaan worden is nog afwachten, omdat er zoveel verschillende partijen bij betrokken zijn. En ongeacht hoe je er zelf over denkt: U.A.P's zijn een feit. En in onze moderne 21e eeuw worden er steeds meer waargenomen. En ook al streep je het gros weg met grappenmakers, religieuze instanties, militaire belanghebben en overheden, dan nóg blijft er een aanzienlijke hoeveelheid daadwerkelijk onbekende vliegende fenomenen over. En dié verdienen al onze serieuze aandacht.

Onze wereldvrede, onze veiligheid en ons bestaan kunnen ingrijpend veranderen van buitenaf; goedschiks of kwaadschiks.

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta