Het is: .

Afvalvergassing

Op weg naar een schone(re) planeet zorgt voor veel innovatie die hard nodig blijkt. Het huidige afvalrecyclingsysteem is duur, zeer bewerkelijk en levert nauwelijks milieuwinst op. Op de glasbak na is het gescheiden afvalsysteem onbetaalbaar en overbodig geworden. Al in de jaren '90 werden de te grote 'groene' afvalstromen alsnog heimelijk naar de afvalverbranding gereden. Het GFT-afval kwam in zulke grote hoeveelheden binnen, dat er ruimtegebrek was in eerste instantie, om het geheel te laten composteren. Direct daarna ontstond een overschot aan goedkope compost, wat hier en daar landelijk weer resulteerde in een gratis afhaaldag, waarbij menigeen met een aanhanger vol richting eigen tuin reed. Hoe jehet ook wnedt of keert: er is téveel afval.

Dan het oud papier: vroeger een extra zakcentje voor de voetbalclub, die met regelmaat een container door de buurt liet vullen, waarna er van de opbrengst een extraatje kwam voor de club. De introductie van de papierbak heeft dat tenietgedaan en inmiddels betaalt elk huishouden flink veel voor de maandelijkse afvoer van oud papier. Papier, dat steeds vaker is 'vervuild' met karton, wat namelijk niets oplevert. Ook hier rijzen de kosten de pan uit en wordt er niet langer doeltreffend gerecycled. Tenslotte het restafval. Afval, wat nergens bij past qua scheiding, maar desalniettemin afval is. We betalen landelijk al euro's pér ingeleverde vuilniszak; te gek voor woorden. Het wordt verbrand of gestort, en we betalen de hoofdprijs hier voor.

Plastic is inmiddels al een doodlopende straat geworden als het gaat om recycling en verwerking. Het is waardeloos geworden door de hoge eisen die het Oosten als grootafnemer heeft gesteld, en door de lage olieprijs is nieuw plastic stukken goedkoper geworden dan hergebruikt plastic. Het hoopt zich op, met kubieke meters(!) per seconde wereldwijd. Niemand is gebaat bij dit falende scheidingsproces. Niemand. Tijd om alles te overdenken dus, en gelukkig hebben enkelen dit ook gedaan.

Wat als (met uitzondering van glas en batterijen) er voortaan nog maar één ondergrondse container zou zijn voor ál het afval? Net als vroeger. Alles ongesorteerd bij elkaar, tegen een beduidend lager afvaltarief dan nu.  Om te beginnen krijgen we onze tuin weer helemaal terug, als er geen plastic containers meer hoeven te staan. Op die vrijgekomen plek zouden we allemaal een boom kunnen planten, wat weer bijdraagt aan de CO2-reductie in de atmosfeer. Nederland zou ineens zo'n 5 miljoen bomen rijker kunnen zijn. 

Al dit afval zou naar een nieuwe generatie afvalverwerkers kunnen gaan, welke op dit moment wordt gebouwd, o.a. in Nederland. Hier wordt het gebrachte afval gestort en via een lopende band komt het in een vermaler terecht, waarna de kleine deeltjes verder worden getransporteerd tot boven in een vergas-installatie. In de installatie liggen cokes welke met plasma verbranders tot extreem hoge temperaturen worden verhit. Vanaf de onderkant wordt er onder hoge druk vervolgens lucht of stoom ingepompt, zodat de kleine deeltjes afval niet verbranden, maar vergassen. Ze smelten door de condities in de vergasser en de damp druppeltjes stijgen naar boven. 

Via een koelproces van condensatie verdelen de damp druppels zich in nieuwe gassen en vloeistoffen: van koolmonoxide en andere elementen, waarmee schone diesel, ethanol en waterstof gemaakt kunnen worden, die zelf geen CO2 meer afgeven bij verbranding. Uiteindelijk levert dit proces veel nieuwe energie, schoon water én schone lucht op, plus schone brandstoffen. Na dit proces blijft er een restmateriaal achter, wat verder kan worden gescheiden voor metaal en cokes. De uiteindelijke afvalstroom die overblijft is slechts een fractie dan het huidige kostbare proces. Zodra de opbrengsten dusdanig hoog zijn, kunnen ook oude landfills helemaal worden afgegraven om te worden opgebruikt als nieuwe energiebron.

Zo kunnen we gezamenlijk de huidige afvalkosten drastisch terugbrengen, hoeven we geen afval meer te scheiden, en krijgen we onze tuin weer terug. Maar bovenal is het milieu hierbij gebaat, omdat de niet alleen de afvalberg zullen reduceren, maar ook alle oude landfills wereldwijd kunnen afgraven, zodat de natuur zich weer volledig kan herstellen. Het mooiste van dit systeem is dat er naast alle huishoudelijk afval eveneens probleemloos industrieel afval in kan worden vergast. En dié oplossing levert ons allemaal nog veel meer dan een schoon klimaat op.

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta