Is Een Technocratie Een Gevaar Voor Een Pandemie?

COVID-19, ook wel het corona virus genoemd, is sinds eind 2019 officieel onder de mensheid in dramatische vormen. Om maar te zwijgen over de miljoenen doden wereldwijd na anderhalf jaar paniek en aanmodderen, staat de teller voor Nederland in juli 2021 op ruim 17.000 doden. Over de oorsprong en oorzaak worden nog steeds onderzoeken gedaan, maar corona is hier en gaat nog lang niet weg. Even een korte simpele uitleg:

een corona virus is een virus. Een virus is een biomachine met maar één doel: infiltreren, muteren en dupliceren. Waar een bacterie nog een levend organisme betreft, is een virus een machine. En machines bestrijdt je anders dan levende organismen; er is een andere aanpak voor nodig. De bio-machine genaamd Covid-19 (ook wel eenvoudigweg corona genaamd) had zijn oorsprong ergens in China. Een coronavirus is als een olievlek die zich razendsnel kan verspreiden. Dankzij internationaal vliegverkeer en logistieke transporten kan een virus binnen 18 uur de wereld rond gaan. En dat is in dit geval ook zo geweest. Onze open wereldeconomie heeft gezorgd voor een snelle verspreiding van corona.

Wat doet dit virus en hoe ziet het er uit? Het virus zelf is een redelijk ronde machine die eenvoudigweg bestaande cellen kan infiltreren (binnendringen) met een zelfgemaakte 'sleutel'. Met deze universele sleutel is het virus in onze cellen gedrongen. Je bent dan positief zoals dat heet. Zo'n 'sleutel' bestaat uit voelsprieten aan de buitenzijde van het virus met aan het uiteinde een eiwit. Dit eiwit klampt zich vast aan één van onze cellen, waarna het virus kan binnendringen in de cel. Hierna herschrijft het virus een klein deel van ons genetisch materiaal en gaat het op grote schaal kopieën van zichzelf maken, die allemaal verder door ons lichaam reizen. 

Één voorbeeld van een redelijk onschuldig corona-virus is het rhino-virus; beter bekend als de gewone verkoudheid. Je krijgt het door in contact te komen met verkouden (positieve) personen, of oppervlakken waar het virus zich aan bevestigd heeft. Als iemand in het rond niest, komen de uitgenieste deeltjes in de lucht en op voorwerpen terecht. Zo kan een volgend iemand worden besmet. Contactpunten zijn de handen, niesen, hoesten, deurgrepen, de rugleuning van de kantinestoel, en de pinautomaat. Waar het rhino-virus vrij onschuldig is en vooral in de herfst en vroege lente zeer actief is, heeft het covid-19 coronavirus zich vermomd als een gewone verkoudheid. Daarom was het in beginsel zo moeilijk te traceren. Covid-19 is een wolf in schaapskleren...

Om te beginnen springt covid-19 over van dier op mens en van mens op dier. Hierdoor is het virus een veel groter gevaar en veel moeilijker beheersbaar. Het olievlek-effect is veel groter. Ten tweede vermomt het zich als iets onschuldigs, waardoor veel mensen met (lichte) klachten wél positief en drager zijn en dus anderen besmetten, maar zich niet laten testen of behandelen. Covid-19 is geen griepje of verkoudheid, het is dodelijk effectief. Voordat de wereld besefte wat er gaande was, waren er al veel slachtoffers gevallen. Het begin van de pandemie was in volle gang.

Ten derde muteert het virus voordat het zich kopieert in onze cellen. Het verandert niet alleen ons RNA/DNA, maar het verandert ook enkele van zijn eigen eigenschappen voor een nieuwe generatie viruskopieën. Simpel gezegd, het wijzigt één of meerdere eiwitten (de 'sleutels') aan de uiteinden en kan zo andere cellen binnendringen. En hier verschilt dit virus al van de gewone verkoudheid. Dit virus muteert en past zich aan om andere cellen binnen te dringen, maar wijzigt ook andere strengen binnen onze RNA/DNA codes, zodat we vatbaarder worden voor deze mutaties. Covid-19 is hierdoor een zeer gemeen en veelzijdig virus.

Waar de oorspronkelijke virus variant (A) al direct dodelijk en hoog besmettelijk bleek, gingen de mutaties ook aan het werk. De B variant bijvoorbeeld had een gewijzigd eiwit, waardoor de longen veel vatbaarder werden. Ook wakkerde de B variant andere ziektes aan. De C variant zorgde ervoor dat vooral jongeren veel besmettelijker werden en ook hier de eerste doden vielen te betreuren, ook de herfst/lente periode was niet langer doorslaggevend en wintervirussen onder kleuters kwamen nu ook in alle jaargetijden voor. De inmiddels gearriveerde D variant zorgt voor permanente longschade, maar ook zwarte schimmelvorming in de longen, die per definitie dodelijk is. Nieuwe mutaties komen er sneller en veelvuldiger bij, en de oorspronkelijke A variant is nog niet eens effectief bestreden.


Maar laten we eens kijken naar de titel van dit artikel: "Is Een Technocratie Een Gevaar Voor Een Pandemie?" Waar Nederland van oudsher een democratie hoort te zijn en wil zijn, is de realiteit dat sinds het nieuwe millennium we in een technocratie leven. Eenvoudig gezegd: bij een democratie is het 'meeste stemmen gelden', en bij een technocratie is het 'daar huren we een mannetje voor in'. 

Vroeger moest men leren. Op school, thuis, op het voortgezet onderwijs, en in het beroepsleven. Een leven lang leren zorgt voor meer kennis van zaken, en maakt per definitie een leven inhoudelijk beter. Toen in Den Haag de politiek nog bestond uit een duidelijk links, centrum en rechts gedeelte (de verzuiling), waren mensen binnen de politieke partijen geleerd. Met decennialange kennis en ervaring op zak, met respect voor anderen en elkaar, met het inzicht om het samen eens te zijn om van mening te kunnen verschillen. De politiek bestond uit mensen met hart voor hun vak, met een bescheiden rol als volksvertegenwoordigers, met het landsbelang op de eerste plaats.

Toen in 1968 de btw zijn intrede deed in Nederland, zag de politiek zijn kansen schoon om de welvaart van Nederlanders te verhogen. Snelwegen, gas in plaats van kolen, nieuwe woonwijken en een sterk sociaal stelsel zorgden ervoor dat we als Nederlanders trots en met respect elkaar in de ogen keken. Nederland deed het goed, ook op het wereldtoneel. Toen we in de jaren '90 een paars kabinet kregen (links met rechts, zonder centrum), kwam het polderoverleg in het wereldnieuws. Iedereen kon meepraten op de werkvloer, bedrijven hanteerden een opendeurenbeleid en veel nieuwe bedrijven begonnen zich in Nederland te vestigen.

Tót in 2002 de politiek niet langer verzuilde en naar centrum-rechts begon te schuiven. Het bedrijfsleven begon zich op te dringen aan politiek den Haag: niet langer het landsbelang, maar het mannetje begon centraal te staan. Mannen in pakken die steeds verder van de burger af gingen staan, de burger die per definitie strafbaar was, van het kastje naar de muur werd gestuurd, die niet langer een burger was die gediend moest worden, maar een bron van inkomsten werd die gecontroleerd moest worden. Sociale rechten werden afgebroken, arbeidscontracten werden uitgehold, drempelnormen werden onbereikbaar voor velen en de zorg werd voor vellen onbetaalbaar, net als later de huur.

Maar die mannen (en vrouwen) die op een politiek voetstuk en in de schijnwerpers werden geplaatst, werden steeds jonger qua leeftijd. En levens- en politieke ervaring komt nu eenmaal met jaren. Geen probleem, dacht men: we huren de spin-doctor in. Een mannetje wat politieke mannen en vrouwen traint en neerzet als dé enige oplossing voor alle ellende in dit land. Steeds weer opnieuw. Je werd 'gemaakt'  in de politiek. En zo komen we weer aan bij de titel van dit artikel: "Is Een Technocratie Een Gevaar Voor Een Pandemie?".


Door toenemend populisme is de Nederlandse politiek de laatste 15 jaar helemaal versplinterd. Dit dient niemands belang; de politiek zelf niet, de burger niet, en het land niet. Deze versplintering heeft gezorgd aan een keur van personen die niet politiek onderlegd zijn, die geen politiek gestudeerd hebben en geen maatschappelijke ervaring hebben opgedaan. Geen probleem, zegt de centrum-rechtse politiek, we maken van de democratie een technocratie. Niemand hoeft meer basiskennis te bezitten, zolang je pak maar goed zit en je kunt praten als brugman, huren we gewoon voor elk politiek vraagstuk of probleem een mannetje in. Een expert op dat ene gebied, en dan zitten we weer goed in Den Haag. Probleem opgelost. Tóch?

Ten eerste is er door de versplintering binnen de Haagse politiek amper nog te regeren. Populisten reageren onbeschoft en spelen op de man, niet op de inhoud. Daarnaast kan haast niemand met anderen een politieke meerderheid vormen na verkiezingen om een kabinet mee samen te stellen, zoals we nu ook zien na ruim 4 maanden. Daarnaast vallen centrum-rechtse kabinetten nogal vaak; ze regeren door interne verdeeldheid en meningsverschillen minder lang dan de volle 4 jaar per periode. Het gevolg: weer nieuwe verkiezingen en nog meer versplintering.

Inmiddels is het mannetje belangrijker geworden dan de inhoud. Neem het CDA-debacle recentelijk nog. Amerikaanse toestanden die te gek zijn voor woorden en uitlopen in een drama. Het inhuren van 'een mannetje' als expert is eveneens een drama. Het geval covid-19 laat dat glashelder zien. De ingehuurde kennis via de RIVM-baas Jaap van Dissel loopt al sinds het begin achter de feiten aan, en als overduidelijk ja-knikker voor dit kabinet bagatelliseert hij elk gevaar voor de volksgezondheid. Het zal een aardige man zijn, maar het is overduidelijk een geval van de verkeerde man op de juiste plaats. Nederland hoort een onafhankelijk iemand als Diederik Gommers op die plek te hebben, die tegengas durft te geven, en dit ook telkens weer onderbouwt met feiten.

Dan is er het falende 'mannetje' (ofwel spin-doctor) achter de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. We zien al anderhalf jaar lang een zwabberend beleid, een touwtrekwedstrijd met andere ministers en staatssecretarissen die inmiddels door burn-outs het veld hebben moeten ruimen, gedoe met vaccinaties bestellen, gedoe met verdienmodellen langs de zijlijn aan mondkapjes, gedoe met vaccineren, gedoe met diverse apps, het is dweilen met de kraan open. Ook hier weer dat Hugo best een fijn iemand kan zijn privé, maar het mannetje heeft gefaald door onvolledig en verkeerd ingewonnen informatie.

Tel daarbij op dat door populisten en rechts-extremisten de grootste wetenschappelijk ongefundeerde onzin en waanzin wordt verkondigd, en dat mensen hierdoor serieus argwanend worden van een vaccinatie die hun leven kan redden. In dit geval wordt het overduidelijk dat de technocratie faalt tijdens een pandemie. Dit moeten we niet willen als burgers, dit moeten we niet willen voor Nederland.

Tenslotte nog even over de vooruitzichten rondom corona. Feit is dat het nu álle leeftijdsgroepen treft. Feit is dat er vaker en meer varianten (mutaties) zullen gaan opduiken. Feit is dat het niet langer seizoensgebonden is, maar straks het hele jaar rond een serieuze zaak blijft. Feit is dat corona ook andere ziektes en kwalen in het lichaam gaat aanwakkeren. Feit is dat het per regio weer opduikt en als een lokale brandhaard door blijft branden, tot de wereld als één leert samen te werken om dit aan te pakken. Feit is dat je huidige 2 vaccinaties slechts werkzaam zijn tegen de oorspronkelijke A variant, en niet tegen de B, C en D varianten die er al zijn. Feit is dat een vaccinatie geen medicijn is tegen covid; je bent slechts weerbaarder tegen één variant. Feit is dat corona blijft zolang de wereld dit niet gezamenlijk aanpakt en uitroeit. Feit is dat we wellicht om de 2 of 3 jaar steeds nieuwe vaccinaties moeten blijven halen. 

En ondertussen moddert Den Haag vrolijk door, als de gekozen mannetjes en vrouwtjes in pak maar goed belicht voor de camera staan en een paar geweldige politieke one-liners kunnen zeggen. Want daar gaat het om in een technocratie.

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta