De Watersnoodramp Van 2021

Het is juli 2021 en we hebben een nieuwe Watersnoodramp. Door een grote wolkbreuk boven 3 landen, te weten Nederland, België en Duitsland, komt er zó veel water uit de lucht vallen, dat rivieren het niet langer aan kunnen. De Maas en de Rijn treden buiten hun oevers, uiterwaarden overstromen en er is zelfs een heuse dijkdoorbraak. Andere dijken zijn verzadigd en ook daar ontstaan gevaren van doorbraak. Maar dat is nog niet het ergste.

In Duitsland zijn in het heuvellandschap grote aardverschuivingen. Modderstromen met rotsen, keien en zand sleuren alles mee in een dodelijke stroming omlaag. Het gevolg: één dorp wordt hard geraakt met ingestorte huizen en winkels, met bijna 100 doden en 1.300 vermisten. In België staat de teller op 20 slachtoffers en ook hier is veel materiële schade. En dan in eigen land: Limburg is hard getroffen met ondermeer een ingestorte brug, vernielde auto's, winkels en woningen die ondergelopen zijn. In sommige gevallen steeg het water van vloer tot plafond in slechts één seconde en in de omgeving van Meerssen kunnen bewoners niet meer geëvacueerd worden, maar klinkt het luchtalarm. "Vlucht naar boven" is de boodschap.

Deze overstromingen zijn het gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Deze watersnoodramp is tevens een internationale aangelegenheid, met een gecompliceerde problematiek. Voor dit soort nieuwe rampen is een nieuw draaiboek nodig. De natuur laat tevens zien dat bij dit soort rampen er geen landsgrenzen zichtbaar zijn; een kostbare les om te leren. Op de vraag: "wat nu?" is een eenvoudige lijst met handelingen van toepassing; de uitvoering echter zal zeer gecompliceerd zijn.

1. beheersing. Deze ramp moet zo snel mogelijk onder controle worden gebracht. Aan vrijwilligers en beroeps zal het in ons landje niet snel ontbreken; de mankracht is er. Kijk waar de dijken op dit moment dreigen te bezwijken, verzwaar en verstevig (verhoog) waar nodig. Dit water moet zo snel mogelijk weg, maar ook zo veilig mogelijk weg.

2. logistiek. Zodra het water is geweken dient er een infrastructuur voor de logistiek te worden hersteld. Vrijmaken van wegen is topprioriteit, zodat reddingsvoertuigen en bevoorrading zo snel mogelijk in actie kan komen.

3. beveiliging. Zet mensen en apparatuur in op zoveel mogelijk plaatsen voor een correcte bewaking van het gebied. Verwijder die friet-etende ramptoeristen met hun mobieltje zo snel mogelijk en bewaak alles binnen het gebied.

4. inventariseer. Voor publieke diensten en werken is een snelle inventarisatie erg belangrijk. Mensen, middelen en materialen moeten verantwoord worden en waar nodig aangevuld, hersteld of gerepareerd. Met name dijken, bruggen en wegen, en in een later stadium natuurlijk ook riolering, electriciteit, communicatie enzovoorts. Voor bewoners zal het contact opnemen worden met de verzekeraars.

5. herstel. Slopen waar noodzakelijk, verstevigen waar mogelijk en herbouwen waar het kan. Na een periode van opruimen kan de periode van herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit zal jaren gaan duren.

Nederland zal zich - net als de andere landen - achter de oren gaan krabben hoe dit in de toekomst beter is te beheersen of zelfs te voorkomen. Dat zal eveneens een kostenplaatje met zich meebrengen, waar de overheid al met argusogen naar kijkt. Uiterwaarden zullen breder en dieper moeten worden uitgegraven, meer natuurgebieden zullen tijdelijk moeten kunnen onderlopen bij een dergelijke ramp, maar we moeten ook anders gaan denken over water; er anders mee om gaan in de nabije toekomst.

Hoewel volledig speculatief, kán een gedeeltelijke oplossing worden om huizen te bouwen die kunnen drijven en verankerd zijn aan een paal. Deze verticale paal komt naast het huis en kan 4 tot 6 meter hoog zijn. Mee drijven omhoog als het water komt is een mogelijke oplossing. Een andere oplossing zou kunnen zijn om de bestemmingsplannen aan te passen, waardoor er veel meer woonboten geplaatst kunnen worden als oplossing. Een woonbootwijk zou ook een mogelijke oplossing kunnen zijn. Een derde mogelijkheid is om aan de achterzijde van de dijken een grote betonnen rioolstelsel aan te leggen, gekoppeld aan watertanks zo groot als we die nu van de oliemaatschappijen kennen. Bij hoog water zou een pomp deze overflow aan water dan eenvoudig in de watertanks kunnen pompen, waardoor deze tanks meteen ook fungeren als dijkversteviging (water tegen water). Bij lage waterstanden kan dit water dan weer worden teruggepompt in de rivieren. Het zijn zomaar enkele oplossingen om dergelijke problemen in de toekomst het hoofd te bieden. 

De kracht van water is niet te onderschatten. De zeer extreme stroming onder het wateroppervlak is vaak niet zichtbaar, maar een laag water van zo'n 20 centimeter kan de stroming en kracht kennen van een industriële hogedrukreiniger of vele brandslangen samen; geen mens, voertuig of voorwerp blijft op zijn plaats. Het is ook geen schoon zwembadwater: vuil, afval, rioolwater en alles wat buiten los en vast zit drijft er in mee. Zand, stenen en keien zijn dodelijke projectielen. Is het water geweken, dan zijn funderingen en muren van woningen vaak aangetast. Betonrot, schimmelvorming en ontwrichting van gebouwen kan nog decennnialang sluimeren. 

Zodra het herstel gaat plaatsvinden na deze watersnoodramp, zal men zowel lokaal, in Den Haag, als op Europees niveau moeten gaan denken en werken aan nieuwe manieren om hier mee om te gaan. Nieuw beleid, nieuwe technologiën, nieuwe manieren om te zorgen voor een goede waterafvoer. We kunnen water de baas zijn en blijven, maar oneindig de dijken blijven verhogen is niet mogelijk. Anders gaan wonen en leven wél. We zullen water vaker moeten accepteren in de toekomst, niét door het te bestrijden, maar door het beter te begrijpen en er op te anticiperen.

Ondertussen staat een dag ná de ramp de teller van het Rode Kruis voor hulp aan de getroffenen al op een klein miljoen euro. Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar het laat wél zien waar Nederland in uitblinkt: saamhorigheid in tijden van rampen. We komen hier samen uit, samen mét België en Duitsland, waar het leed nog veel groter is.

Ik kijk ook vooruit naar Nijmegen en de Waal, over een dag of 4. En naar Rotterdam en de Maas, over ruim een week. Want dat hoge water kómt er aan, ook daar...

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta